Tutaj powinien być opis

NIESPODZIANKA DLA UCZNIÓW

Po powrocie do szkoły, naszych uczniów czekają  niespodzianki.  Dzięki przychylności Pana Burmistrza Bogdana Pawłowskiego, do czterech sal lekcyjnych trafiły  monitory interaktywne. Nowy sprzęt został zakupiony z budżetu gminy za 34 tys. złotych.  Tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze. Wzrasta także  motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.