Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II