Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

papiez.jpg [158x204] 

św. Jan Paweł II  - Karol Józef Wojtyła
  1920-2005

 

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro." 

Papież od 16 X 1978; filozof, teolog, dramatopisarz, poeta; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krak., od 1967 kardynał; w myśli filoz. J.P. najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej - zajmował się podstawami etyki (Zagadnienie podmiotu moralności), istoty miłości oblubieńczej (Miłość i odpowiedzialność), antropologią filoz. (Osoba i czyn), podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej; w tym duchu podejmuje problemy teol. (U podstaw odnowy), rozwijane w encyklikach doktrynalnych (m.in. Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et Vivificantem, Veritatis splendor, Evangelium vitae), społ. (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus); pontyfikat J.P. charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagr. (odwiedził ponad 120 krajów), w tym pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002), mediacje w sporach międzynar., apele o pokój - orędzia na Świat. Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. Asyż 1986, 1993, Warszawa 1999); działalność J.P. odznacza się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współcz. świecie (rozważania Przekroczyć próg nadziei); dalsze dokonania pontyfikatu: reforma prawa kanonicznego 1984, wydanie 1992 nowego Katechizmu Kościoła katolickiego (pierwszy od Soboru Trydenckiego), liczne kanonizacje i beatyfikacje; twórczość literacka J.P. (wyd. gł. pod pseud. Andrzej Jawień) obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-rel., dramaty (Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga, poświęcony życiu św. Adama Chmielowskiego).

źródło: Internetowa Encyklopedia PWN