Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Najważniejszą funkcję w Samorządzie Uczniowskm pełni Rada Uczniowska. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

 

 

ZADANIA

 

 • Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do SU następnej kadencj;
 • Organizowanie spotkań Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
 • Informowanie uczniów o prawach i obowiązkach;
 • Opieka nad pocztem sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
 • Organizowanie uroczystości szkolnych (akademii, apeli);
 • Organizowanie życia kulturalnego w szkole (np. Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, walentynki, Dzień Kobiet);
 • Organizowanie Wolontariatu - wybór Rady Wolontariatu;
 • Udział w akcjach charytatywnych (np. "Świąteczne Kartki Dobroczynności", "Szkoło Pomóż i Ty", "Góra Grosza");
 • Udział w akcjach szkolnych (np. zbiórka makulatury, zbiórka baterii, telefonów komórkowych, plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek);
 • Upamiętnianie miejsc pamięci walk i męczeństwa Narodu Polskiego a także opieka nad tymi miejscami;
 • Organizowanie konkursów;
 • Pomoc koleżeńska;
 • Organizowanie dyskotek szkolnych.

 

RADA SU NA R. SZK. 2020/2021

Przewodnicząca  Wiktoria Kucharska kl.VIII a

Zastępca  Natalia Pawlik   kl. VIII b

Sekretarz  Bartłomiej Świstak  kl. VI d

 


 

 

OPIEKUNOWIE SU:

  

mgr Joanna Fryś

mgr Marzena Górna-Turlejska

mgr Ewelina Jakubczyk

mgr Marlena Mroczkowska - Madejczyk

mgr Lidia Piekarska

mgr Agnieszka Sikorska

mgr Katarzyna Tarnowska

 

 

 

 

Skład pocztu sztandarowego:

 rok szkolny 2020/2021

  - chorąży:            Krzysztof Turlejski kl. VIII b
  - zastępca chorążego:     Szymon Semeniuk kl. VIII b 

  - asysta:  

                  Aleksandra Czapla kl. VIII b

                  Blanka Bąkowicz kl. VIII b 

                  Wiktoria Kucharska kl. VIIIa