Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszył „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Internetowy Teatr to inicjatywa Telewizji Polskiej, której ideą jest tworzenie najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych. Skierowana do tysięcy uczniów małych miejscowości,  z zamiarem nie tylko urozmaicenia szkolnych zajęć ale też zaszczepienia na trwałe w młodych odbiorcach zamiłowania do sztuki.

Koordynatorami projektu w naszej szkole są nauczyciele: p. Marzena Górna - Turlejska, p. Marlena Mroczkowska - Madejczyk.