Tutaj powinien być opis

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 
Data

Godzina

Tematyka

10.09.-17.09.            2020r. wedłu harmonogramu

16:30 – klasy I-III

17:30 – klasy IV- VIII

 

-spotkanie organizacyjne

-wybór Rady Rodziców

-zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły

17.11.2020r.18.11.2020r.19.11.2020r.

16:30 – klasy I-II

17:30 – klasy III

 

16:30 –klasy IV-V

17:30 – klasy VI

 

16:30 – klasy VII

17:30 – klasy VIII

 

 

 

- omówienie wyników nauczania i frekwencji

-sprawy różne

25.01.2021r.26.01.2021r.27.01.2021r.

16:30 – klasy I-II

17:30 – klasy III

 

16:30 –klasy IV-V

17:30 – klasy VI

 

16:30 – klasy VII

17:30 – klasy VIII

 

 

 

-omówienie klasyfikacji półrocznej

-sprawy różne

12.04.2021r.13.04.2021r.14.04.2021r.

16:30 – klasy I-II

17:30 – klasy III

 

16:30 –klasy IV-V

17:30 – klasy VI

 

16:30 – klasy VII

17:30 – klasy VIII

 

 

 

- omówienie wyników nauczania i frekwencji

-sprawy różne

17.05.2021r.

spotkania indywidualne

-poinformowanie o grożących na  koniec roku ocenach niedostatecznych

 

 

   Jeśli zaistnieje taka konieczność, możliwe są dodatkowe terminy zebrań