Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1 września 2020 r.

 

 

2. Zimowa przerwa świąteczna:

 23 grudnia 2020r. - 31 grudnia 2020 r.

 

  

3. Ferie zimowe:

 4 stycznia - 17  stycznia 2021 r.

 

 

4. Egzamin ósmoklasisty:

 25 maja  - 27 maja 2021 r. (3 dni)5. Wiosenna przerwa świąteczna:

 1 kwietnia  - 6 kwietnia 2021 r.

 

 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

 

 

7. Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, UCHWALONE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW

2 listopada 2020r.

21,22 grudnia 2020r.

30 kwietnia 2021r.

                  25, 26, 27 maja  2021r. (dla uczniów klas I-VII)

4 czerwca 2021r.