Tutaj powinien być opis

KONKURS STRAŻACKI

Wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku. Koordynatorami konkursu są p. Lidia Piekarska, p. Arkadiusz Stolarski i p. Magdalena Golis. Format pracy i technika wykonania  jest dowolna. Prace mogą przedstawiać zmagania strażaków  podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, działania związane z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które znajdują się poniżej w załączniku. Ze względu na stan pandemii, prace proszę dostarczyć do pań dyżurujących przy głównym wejściu do szkoły, do 30 listopada. Zapraszamy.

Szczegółowy regulamin znajduje się w poniższym załączniku.