Tutaj powinien być opis

Innowacja pedagogiczna "Palcem po mapie - podróżujemy po regionach Polski"

Uczniowie klasy IIb zrealizowali  innowację pedagogiczną „Palcem po mapie – podróżujemy po regionach Polski”. W trakcie trwania innowacji zwiedzili 4 regiony: Podhale, Kujawy, Ziemię Łódzką i Śląsk. Każde zajęcia stanowiły mentalną podróż do omawianego regionu. Podczas wizyty na Podhalu poznaliśmy legendę o powstaniu Zakopanego, omówiliśmy tradycyjne elementy kultury góralskiej, charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego oraz atrakcje turystyczne Zakopanego i okolic. Drugie zajęcia poświęcono Kujawom. W ich trakcie zobaczyliśmy tradycyjny strój kujawski, wysłuchaliśmy nadgoplańskiej legendy o Popielu, którego zjadły myszy, poznaliśmy główne miasta regionu i dowiedzieliśmy się, jakie znaczenie dla Kujaw ma sól. W kolejną wizytę udaliśmy  się do Łodzi i okolic. Poznaliśmy legendę tłumaczącą powstanie nazwy miasta Łódź, wirtualnie zwiedzaliśmy miasto oraz odkryliśmy, którzy bohaterowie naszych ulubionych bajek pochodzą z łódzkiego Studia Filmowego „Semafor”. W celu lepszego poznania regionu  przenieśliśmy się także do leżącego nieopodal Łowicza i omówiliśmy elementy łowickiej kultury ludowej. Ostatnim omawianym przez nas regionem był Śląsk. Wizytę na Śląsku rozpoczęliśmy od wysłuchania legendy o Skarbniku – duchu kopalni. Następnie dowiedzieliśmy się, czym Śląsk stoi. Chodziło oczywiście o węgiel kamienny, kopalnie i górników.  Aby poczuć się jak górnicy, udaliśmy się na wirtualne zwiedzanie jednej z zabytkowych kopalni. Na koniec zgłębiliśmy  tradycyjne elementy śląskiej kultury ludowej oraz poznaliśmy kilka wyrażeń z gwary śląskiej. Zrealizowana innowacja była dla uczniów ciekawym doświadczeniem.