6 lutego 2015  roku w całej Europie - i po raz dziesiąty  w Polsce -  obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer Internet Action Plan", ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Nasza świetlica szkolna również podjęła  działania w celu propagowania bezpiecznego dostępu dzieci do Internetu. Przygotowano  gazetkę ścienną "Komputer i Ja" o charakterze informacyjno – edukacyjnym.

Wśród uczniów  uczęszczających do świetlicy przeprowadzono zajęcia edukacyjne  na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu (nielegalne treści, kontakt z nieznajomymi, przekraczanie czasu, uzależnienie).


 

                              

 


Bajki i baśnie  odgrywają ważne znaczenie w wychowaniu i kształceniu każdego młodego człowieka. Podają prawdy moralne,  modele zachowań w sposób dostępny dla dzieci. Skłaniają do fantazjowania, rozwijania wyobraźni i powodują, że każdy z nas choć przez chwilę trafia do tego cudownego świata. Podziwia oczami wyobraźni baśniowe krainy, staje się księżniczką, czarodziejem lub rycerzem, walczy ze smokiem, przyrządza cudowne mikstury, lata na czarodziejskim dywanie, nosi piękne stroje, mieszka w pałacu i rozmawia ze zwierzętami.


Aby zachęcić naszych wychowanków  do sięgania po bajki i baśnie nasza świetlica szkolna przygotowała gazetkę ścienną pt. "W  świecie bajek".