Jedną z form pracy w świetlicy są codzienne gry i zabawy ruchowe. Stanowią one jedną z najbardziej interesujących form zabawowych, oddziałujących wszechstronnie na organizm dziecka i wyzwalających jego aktywność. Przyczyniają się do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, współdziałają  z rozwojem wrażeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich wzajemnych powiązaniach.

                          

        

 

                                    

 

Zajęcia artystyczne, są realizowane głównie przez zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, wycinanki, grafika. Ćwiczenia plastyczne  pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

 

 

                         

                                      

 

Dużą popularnością w naszej świetlicy cieszą się gry planszowe. Gry łączą pokolenia i są świetnym treningiem umiejętności społecznych. Podczas gry kształtują się u dzieci właściwości, które są niezbędne i potrzebne w uczeniu się, np. planowa realizacja zamierzeń, koncentrowanie uwagi na wybranym przedmiocie, spostrzegawczość i wyobraźnia, pamięć i umiejętność analizy i syntezy porównywania i obserwacji.

                               

                                              

 

               Uczniowie korzystają z oferty gier planszowych.

 

              

           

 

Dla uczniów młodszych przygotowano kącik tematyczny - kącik zabaw w dom z kuchenką, lalkami i akcesoriami.