Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 

 

 

 

RADA RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃSKU

 

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

w roku szkolnym 2020/2021

 

p.Anna Alama - przewodnicząca

p.Arkadiusz Górny - zastępca przewodniczącej

p.Katarzyna Karpińska - skarbnik

p.Dorota Raczyńska - sekretarz